Історія

ДУ «НПМЦ “Реабілітація” МОЗ України» була створена, як самостійна науково-дослідна установа, заснована на державній власності і підпорядкована МОЗ України, згідно наказу МОЗ України № 210 від 31.12.1992 р., на базі Ужгородського філіалу Одеського НДІ курортології (Постанова Ради Міністрів УРСР № 40 від 18.01.1965 р.), що реорганізований у відділ Одеського НДІ курортології і медичної реабілітації за наказом МОЗ України № 229 від 16.11.1988 р., а також на базі побудованого філіалом клініко-лабораторного комплексу (Республіканський центр реабілітації хворих з патологією органів дихання)

З моменту організації установи (1965) основним напрямком наукових досліджень була розробка методів відновного лікування з використанням природних і преформованих фізичних чинників в системі етапної реабілітації хворих.

Основою наукової тематики було вивчення фізико-хімічного складу мінеральних вод Закарпаття, а також їх фізіологічної дії на організм в експерименті та клініці.

З цього моменту і біло започаткована курортологічна гастроентерологія Закарпаття.

З 1968 року область наукової діяльності розширюється. Вперше з'являється новий напрям - спелеотерапія, що стосується вивчення впливу мікрокліматичних умов Солотвинських соляних шахт на хворих з алергічними захворюваннями органів дихання, в тому числі на бронхіальну астму.

У зв'язку з поставленим завданням колектив розгорнув наукову діяльність в галузі клінічної пульмонології, алергології, імунології, біохімії гормонів і медіаторів імунної відповіді, радіоіммунологіі.

Ці напрямки успішно розвивалися і реалізуються в даний час в установі на сучасному рівні.

Наукові розробки постійно вимагали пошуку нових підходів і напрямків в спелеотерапії. Було висунуто новий напрямок - створення штучних аерозольних середовищ на сольовій і фітоорганічній основі, відпрацювання технологій лікувального процесу, створені пристрої для отримання аерозолів, розроблені нові склади аерозольних середовищ для лікування хворих пульмонологічного профілю.

У 1978 році була створена камера штучного мікроклімату та отримані перші позитивні результати лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні бронхіти. Новий напрямок виявився перспективним, дослідження з розробки кліматооздоровчих камер ведуться і в даний час.

У 1986 році сталася Чорнобильська трагедія. Співробітники колективу, маючи великий науковий і дослідницький досвід, а також враховуючи  той факт, що наша область має в своєму розпорядженні прекрасні  природні лікувальні фактори, активно підтримали розвиток нового напрямку - вивчення впливу природних факторів Закарпаття у хворих, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання, з розробкою нових методів відновного лікування . У процесі дослідницької та практичної діяльності колектив досяг великих результатів, які є значущими не тільки в області, але й для країни.

Так, в результаті досліджень було виявлено родовище понад 400 джерел мінеральних вод, - всі вони досліджені по газовому та хімічному складу, визначена їх радіоактивність.

Вивчено фізіологічний вплив різних груп мінеральних вод на функціональний стан органів травлення, кровотворення, сечовидільної системи, обміну речовин, окремі ланки ендокринної системи. Складена і опублікована карта мінеральних вод області в українському атласі гідромінеральних ресурсів.

Визначено 30 перспективних родовищ Закарпатської області, обгрунтовано доцільність розвитку на їх базі санаторно-курортних закладів для лікування хворих із захворюваннями органів травлення, дихання, кровотворення, сечовидільної системи та ін.

На підставі вивчення механізму лікувальної дії мінеральних вод основних родовищ Закарпаття розроблено показання та диференційовані методичні підходи до їх внутрішнього застосування в профілактиці і лікуванні захворювань органів травлення, поєднання патології, в тому числі алергічних станів, обгрунтовано доцільність комбінованого та змішаного призначення різних за складом мінеральних вод, використання преформірованих мінеральних вод і штучно створених аналогів в системі етапної реабілітації хворих.

Розроблена діагностична система беззондового дослідження функціонального стану органів травлення з програмним забезпеченням, яка отримала широке визнання і впровадження в практиці охорони здоров'я, як в медичних установах України, так і за її межами, продовжуючи удосконалюватися і в даний час.

Наукові розробки по використанню мікроклімату соляних шахт в лікуванні хворих неспецифічними захворюваннями легень дозволили визначити новий для нашої країни напрямок - спелеотерапію.

Завдяки позитивним результатам лікування була обгрунтована доцільність будівництва спеціалізованої алергологічної лікарні на 240 ліжок в смт Солотвино.

Лікувальний комплекс з наземним і підземним відділеннями був введений в дію у 1976 році. Розроблено різні схеми і варіанти спелеотерапії з урахуванням форм бронхіальної астми, тяжкості перебігу та фази захворювання, вікових особливостей та ін.

Результати досліджень по використанню аналога спелеотерапії , штучних сольових аерозольних середовищ, дозволили вийти на будівництво клінічної лабораторної бази філії, яка вступила в дію у 1989 р у м.Ужгород, і об'єднала 100 ліжковий стаціонар і поліклініку на 250 відвідувань в зміну.

На базі наукового відділу і нового клініко-лабораторного комплексу створено ДУ НПМЦ"Реабілітація" МОЗ України, співробітники якого продовжують дослідження з вивчення механізму дії застосовувана природних і преформованих факторів зовнішнього середовища в лікувальних цілях, в розробці нових методів відновного лікування хворих на різних етапах реабілітації, а також по розробці щадящих, доступних, інформативних методів діагностики у дорослих і дітей.

За роки діяльності установи співробітниками ДУ НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України та під їх керівництвом захищено понад 30 кандидатських дисертацій, 2 докторські дисертації, опубліковано в періодичній науковій пресі близько 1000 робіт, видано 35 методичних документів, 6 монографій, оформлено 20 винаходів.

Всі ці роки величезну консультативну допомогу отримали установи практичної охорони здоров'я з питань лікування та діагностики гастроентерологічної, пульмонологічної і алергічної патології.

Своєю діяльністю, високим професіоналізмом ДУ НПМЦ"Реабілітація" МОЗ України зайняла чільне і гідне місце серед наукових і практичних медичних установ не тільки в Закарпатській області, але й в цілому по країні.

Контакти

  • 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Великокам"яна, 10.

  • +38 0312 630030

  • isl@rehab.uzhgorod.ua