Клініка

Клініка ДУ «НПМЦ “Реабілітація” МОЗ України» має Акредитаційний сертифікат Головної акредитаційної комісії МОЗ України про державну акредитацію терміном на три роки з присвоєнням вищої акредитаційної категорії. В установі функціонують 3 лабораторії, які пройшли атестацію МОЗ України і підтвердили право на проведення вимірювань у сфері охорони здоров’я відповідно до заявленої галузі атестації (клініко-діагностична лабораторія, лабораторія неінвазивних методів дослідження, лабораторія імунології) і одержали відповідні Свідоцтва.

Основу ефективної науково-практичної діяльності установи становить органічне поєднання двох підрозділів – наукового (в якому проводяться наукові дослідження і розробка нових методів діагностики і лікування) та клінічного (в якому ці методи втілюються). В клініці, яка складається із стаціонарного відділення на 100 ліжок та консультативної поліклініки з водолікувальним відділенням, розрахованої на 120 відвідувань в день, використовуються новітні програми реабілітації хронічних захворювань легень, направлені на зменшення симптомів захворювання, відновлення порушень дихальної функції, покращення перебігу основної та супутньої патології і, як наслідок покращення якості життя хворих.

Розроблені лікувальні технології застосовуються в період поза загостренням, що дає можливість досягнення повноцінної реабілітації, ефективної вторинної профілактики та контролю над перебігом захворювання. Такими аспектами відновлювального лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні захворювання легень в межах України займається лише наша установа. Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) – це хворобливий стан, що характеризується обмеженням повітряного потоку дихальних шляхів, яке зазвичай прогресує і пов’язано із запальною реакцією легень на шкідливі чинники атмосфери особливо фактори промислового виробництва – пилу й токсичних газів.

ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» є  лікувально-профілактичним закладом, що підпорядковується МОЗ України, ліцензованим на медичну практику і має вищу ступінь акредитації.

В Клініці ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» використовуються новітні програми реабілітації хронічних обструктивних захворюваннях легень направлені на зменшення симптомів, порушень дихальної функції, зменшення втрати ваги, м’язової слабкості, депресії та покращення фізичних та емоційних можливостей в щоденному житті і, як наслідок, покращення якості життя хворих.

Співробітниками ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» розроблені нові диференційовані лікувальні технології з різною концентрацією кам’яної солі та тривалістю курсу лікування, які враховують ступінь порушення прохідності бронхів, активність запального процесу та реактивність бронхіального дерева. Розроблена сучасна система динамічного контролю за основними параметрами штучних аерозольних середовищ для отримання сольового аерозолю з заданою дисперсністю та концентрацією, з метою диференційованого впливу на бронхообструктивнi процеси на різних рівнях респіраторного тракту.

Для стимуляції регенерації та зволожування слизової оболонки дихальних шляхів використовується метод фітоелектроаерозольтерапії, а для покращення функції війчастого епітелію та зменшення кількості патогенної мікрофлори - камера високої іонізації.

В клініці ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» проводиться висококваліфікована діагностика захворювань органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, порушень імунного, ендокринного та біохімічного статусу. Для цього використовуються найбільш сучасні функціональні та лабораторні методи діагностики, а саме:

 • функціональні методи дослідження (аналіз петлі «потік - об’єм» із спірограмою та визначення реактивності бронхів на апараті ПА-5-02 і комп’ютерній системі «Пульмовент»; визначення парціального тиску кисню на оксімоніторі ТСМ-2 транскутанним методом; велоергометрія з визначенням гіперреактивності бронхів; електрокардіографія на апараті 6-NEK; комп’ютерна реографія визначення гемодинаміки для корекції медикаментозної терапії; рентгенологічне обстеження).
 • загальноклінічні аналізи крові, сечі, біохімічні дослідження функції печінки, нирок; показники активності запального процесу і обміну ліпідів та інше,
 • імунологічні дослідження (гуморальний імунітет з визначенням титру комплементу, IgE, титру антитіл до інфекційних і тканинних антигенів, циркулюючі імунні комплекси, фагоциторна активність нейтрофілів; клітинний імунітет: загальна кількість Т,В-лімфоцитів та їх субпопуляції),
 • визначення гормонів у крові

 

Хворі розміщуються в палатах по 2-3 особи, забезпечуються дієтичним харчуванням, дихальною та лікувальною гімнастикою, фізіотерапевтичними процедурами.

Розроблені в установі та науково обґрунтовані сучасні немедикаментозні лікувальні технології з моделюванням контролю і управлінням лікувальним процесом, його оптимізацією і динамічною корекцією мають перевагу над тривалим застосуванням традиційних медикаментозних препаратів і можуть застосовуватись на всіх рівнях надання медичної допомоги, особливо в первинній ланці.

До перспективних напрямків науково-практичної діяльності установи належить розробка немедикаментозних технологій відновлювального лікування хворих, що перенесли негоспітальну пневмонію, вивчення імунореабілітаційних ефектів галоаерозольтерапії, можливості компенсації інших патогенетичних механізмів бронхообструкції, комплексної детоксикаційної терапії із застосуванням природних та преформованих лікувальних факторів.

Наші сучасні немедикаментозні лікувальні технології з моделюванням контролю і управління лікувальним процесом, його оптимізацією і динамічною корекцією мають перевагу над банальним безконтрольним застосуванням звичайних медикаментозних препаратів.

В загальному, діяльність ДУ «Науково-практичний медичний центр "Реабiлiтацiя" МОЗ України» спрямована на розробку та застосування сучасних технологій диференційованого застосування немедикаментозних засобів з вигідними фармако-економічними характеристиками та високою комплайєнтністю хворих до лікування в комплексному відновлювальному лікуванні та реабілітації хворих, що дозволяє здійснювати вагомий вклад у вирiшення загальнодержавної i регіональної проблеми – первинну і вторинну профілактику захворювань, покращення здоров’я та якості життя пацієнтів.

 

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ В ДУ НПМЦ «РЕАБІЛІТАЦІЯ»:

–        бронхіальна астма інтермітуючий та персистуючий перебіг, легкого і середнього ступеня важкості, контрольована або частково контрольована при легеневій недостатності І-ІІ ступеня;

–        ХОЗЛ 1, 2, 3 ступеня в фазі ремісії або неповної ремісії;

–        хронічні бронхіти;

–        реконвалесценти після пневмоній;

–        полінози, алергічні риносинусопатії, хронічні гайморити, фронтити, етмоїдити поза періодом загострення;

–        псоріаз, атопічний дерматит та інші інфільтративно-сквамозні хронічні дерматити.

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

–        бронхіальна астма, персистуюча, неконтрольована, важкого перебігу;

–        легенева недостатність III ст.;

–          ХОЗЛ   4 ступеню в фазі загострення. ЛН ІІІ ст.

–        Туберкульоз всіх форм і стадій, онкозахворювання;

–        Хворі з наявними супутніми хронічними захворюваннями інших органів і систем в стадії декомпенсації, які потребують лікування в спеціалізованих відділеннях:

 1. ІХС із стенокардією III-IV ФК та явищами порушень кровообігу II Б-III ст., постінфарктним кардіосклерозом.
 2. Складні порушення ритму серця.
 3. Вади серця з явищами серцевої недостатності II Б-III ст..
 4. Гіпертонічна хвороба III ст. !!!
 5. Хронічні захворювання нирок та сечовивідних шляхів з нирковою недостатністю !
 6. Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту у фазі загострення та декомпенсації (гепатит, цероз печінки, виразкова хвороба).
 7. Цукровий діабет некомпенсований.
 8. Вагітність.
 9. Психічні захворювання !!!
 10. Епілепсія.
 11. Неврологічні захворювання (стан після мозкових інсультів, енцефалітів, менінгітів, черепно-мозкової травми; хвороба Паркінсона, розсіяний множинний склероз, радикулопатії, невропатії);
 12. Інші захворювання, вказані в переліках протипоказань для реабілітаційних закладів.

Контакти

 • 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Великокам"яна, 10.

 • +38 0312 630030

 • isl@rehab.uzhgorod.ua