Ласкаво просимо!

teterer

Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»

Державна установа “Науково-практичний медичний центр “Реабілітація” Міністерства охорони здоров’я України (ДУ «НПМЦ “Реабілітація” МОЗ України») є профільною науково-дослідною та науково-практичною установою, яка здійснює господарську діяльність в галузі медицини, спрямовану на розробку науково-обґрунтованих програм лікувально-профілактичного застосування природних факторів та їх преформованих аналогів. ДУ «НПМЦ “Реабілітація” МОЗ України» була створена, як самостійна науково-дослідна установа, заснована на державній власності і підпорядкована МОЗ України, згідно наказу МОЗ України № 210 від 31.12.1992 р., на базі Ужгородського філіалу Одеського НДІ курортології (Постанова Ради Міністрів УРСР № 40 від 18.01.1965 р.), що реорганізований у відділ Одеського НДІ курортології і медичної реабілітації за наказом МОЗ України № 229 від 16.11.1988 р., а також на базі побудованого філіалом клініко-лабораторного комплексу (Республіканський центр реабілітації хворих з патологією органів дихання).

Діє на основі Статуту установи, затвердженого Наказом МОЗ України від 04.10.2011 р. № 168-0. За цим же наказом змінено назву закладу на Державна установа “Науково-практичний медичний центр “Реабілітація” Міністерства охорони здоров’я України”. Основними науковими напрямками діяльності установи є розробка нових і удосконалення існуючих методів діагностики, лікування та медичної реабілітації хворих з патологією органів дихання, травної, сечовидільної систем та іншими терапевтичними захворюваннями з використанням природних та преформованих чинників – мінеральних вод, мікроклімату соляних шахт, штучних галоаерозольних середовищ, розробка науково-обґрунтованих програм застосування природних факторів Закарпаття в комплексному лікуванні, профілактиці і оздоровленні населення України. Ці технології ґрунтуються на всебічному вивченні основних механізмів лікувального впливу природних лікувальних факторів з урахуванням їх патогенетичного, саногенетичного, імунореабілітаційного ефектів на засадах доказової медицини, завдяки чому установа зайняла належне місце серед профільних наукових закладів України, які займаються вивченням та науковим обґрунтуванням лікувального застосування природних факторів в реабілітації хворих та профілактиці захворювань. Ця діяльність відповідає напряму "Профілактична медицина" (Наказ МОЗ України №173/31 від 5.05.2001), пріоритетному напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року №4 – Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань (Постанова КМУ від 07 вересня 2011 р. № 942) та пріоритетному напряму інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки №5 – впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики (Постанова КМУ від 17 травня 2012 р. № 397), пріоритетному напряму 7 з прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини - Удосконалення методів санаторно-курортного лікування, реабілітації та профілактики захворювань. Структуру установи складають наукові (відділ гастроентерології і бальнеології, лабораторія неінвазивних методів дослідження, відділ пульмонології, лабораторія імунології) та клінічні підрозділи (консультативна поліклініка на 120 відвідувань в день із водолікувальним відділенням, стаціонар на 100 ліжок, допоміжний діагностичний підрозділ - клініко-біохімічна лабораторія, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичне відділення).

Контакти

  • 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Великокам"яна, 10.

  • +38 0312 630030

  • isl@rehab.uzhgorod.ua